usługi asenizacyjne

Beczkowóz
Świadczymy usługi odbioru nieczystości
z gminy Ziębice oraz Ząbkowice Śląskie
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
Świadczymy usługi:
* Wywóz nieczystości płynnych
* Opróżnianie szamba
* Opróżnianie oczyszczalni przydomowych
* Opróżnianie zalanych posesji